Reply to Thread

Post a reply to the thread: GIẤC MƠ ĐÔNG DƯƠNG ĐỐI PHÓ GIẤC MƠ TRUNG QUỐC

Your Message

Viết bằng chữ trong ô trống kết quả của năm mươi cộng hai

 

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

 • 13-01-2017, 02:27 AM
  dân say
  Quote Originally Posted by Cổ Văn View Post
  ...

  .....
  ...

  Ngày nay muốn diệt Tầu cộng th́ phải diệt Việt Cộng trước mắt . Người Việt trong và ngoài nước đă và đang nói hoặc làm chuyện này . Cá nhân tôi xin theo và ủng hộ, riêng tôi xin góp thêm vấn đề Đông Dương, v́ nó là 1 tương lai không thể bỏ qua được .
  Muốn bàn về LBDD , chuyện đầu tiên là dân chúng ba nước VML phải có tâm tính muốn thoát ra khỏi cái chế độ cai trị họ.

  C̣n nếu v́ lư do bị nhồi sọ sâu nặng quá khg có tâm tánh muốn thoát ra khỏi tầm tay chế độ cai trị họ... xem như đứng dậm chân tại chổ ! V́ sao ?

  V́ ba cái chế độ cai trị cho ba nước VML, cốt lơi của nó là chế độ "thân tụi Bắc Kinh" rồi .
 • 12-01-2017, 09:29 PM
  Cổ Văn

  Mơ thành người Quang Trung và giấc mộng không thành .

  Mơ thành người Quang Trung là 1 tựa đề cho 1 bài viết của nhà văn Duyên Anh, nhưng tôi không nhớ hết nội dung, v́ cũng chẳng đọc trọn vẹn . Tại sao ?
  Tại v́ c̣n chiến công nào lẫy lừng hơn chiến công của vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh vào giai đoạn mà non sông ngang ngửa vơi Trịnh Nguyễn phân tranh, và nhà Lê rước voi về dày mả tổ .

  V́ đă thuộc sử là nhà vua đă băng hà khi mà giấc mộng thu hồi Lưỡng Quảng lại không thành, tôi lại càng tiếc , nên nản quá chẳng c̣n tâm trạng mà đọc hết bài của Duyên Anh . Ngày đó tôi c̣n nhỏ nên c̣n ấm ức về cái vùng Lưỡng Quảng đă mất về tay giặc Tầu . Tiếc cho 1 thiên tài quân sự đă không bao giờ chiến bại, và đă chống đỡ cho sơn hà trong cơn quốc biến nhưng lại sớm ra đi khi vừa vào tuổi trung niên .

  Sau này khi đọc về trận Thị Nại, 1 cuộc thuỷ chiến quyế định sinh mệnh của nhà Tây Sơn, tôi lại càng tiếc cho nhân tài va sinh lực của dân tộc đă tiêu hao . Càng khâm phục về sức mạnh của thuỷ quân 2 bên, trong 2 thập kỷ mà đă xây dựng được hạm đội to lớn, các chiên; thuyền to lơn như của Hoà Lạn . Tiếc cho bên Tây Sơn đă bị hoả công như trận Xích Bich mà cháy rụi các chiến thuyền của ḿnh để rồi thua dần trong các cuộc tấn công khác của nhà Nguyễn Gia Long và kết thúc bằng sự xụp đổ toàn diện của nhà Tây Sơn .

  Sự thất bại của Tây Sơn, và có lẽ của cả vua Quang Trung trong việc duy tŕ triều đại của ḿnh đó là sự thất bại trong việc chọn lựa vùng đất sống . Chọn lựa một địa dư chính trị sai lầm của nhà Tây Sơn đă tạo cơ hội cho chua' Nguyễn có thời gian và bàn đạp xây dựng thục lực và chiếm lại giang sơn .

  Thử hỏi nếu Quang Trung ở lại Gia Định thành và lấy luôn Chân Lạp làm căn cứ địa th́ Gia Long làm ǵ c̣n có cơ hội mà phục quốc . Có lẽ giấc mộng Lưỡng Quảng nhập Việt của vua Quang Trung đă làm ngài coi nhẹ phương Nam, nơi mà đất rộng người thưa, gạo thóc, cá mú quanh năm cái dẻo đất miền Trung khô cằn và sỏi đá . Giữ Phú Xuân là lỗi lầm của nhà Tây Sơn, không nhất thống Chân Lạp lại càng là thiếu sót to lớn trong sách lược của triều đại này .

  Ngày nay muốn diệt Tầu cộng th́ phải diệt Việt Cộng trước mắt . Người Việt trong và ngoài nước đă và đang nói hoặc làm chuyện này . Cá nhân tôi xin theo và ủng hộ, riêng tôi xin góp thêm vấn đề Đông Dương, v́ nó là 1 tương lai không thể bỏ qua được .
 • 11-01-2017, 03:58 AM
  dân say

  tội nghiệp cho Sử VN do hcm tạo nên ...

  Cho nên nh́n lại cái xứ so called có là cờ 1-SVPK (một Sao Vàng Phúc Kiến) Ai nấy cũng khinh khi ra mặt hết, ai tế nhị th́ khinh khi trong ḷng .

  A) Tụi CC (chệt cộng) :

  Dĩ nhiên tụi nầy (tự hào là 5-SVPK) th́ coi thứ 1-SVPK là tay sai, là thuộc hạ từ lâu rồi.... th́ coi ra cái thể thống ǵ đây ..(De facto dư sức xúi thứ hcm làm ra một cuộc chiến Huynh đệ tương tàn, mà ngay cả chính tụi nó chả thèm làm đây!!)

  B) Tụi khôí Tư Bản :

  Khinh khi coi tụi 5-SVPK với 1-SVPK cùng là cá mè một lứa thôi .


  Ai hỏng tin th́ cứ cầm thử cái Passport có dấu hiệu 1-SVPK đi du lịch thử coi ...Coi thế giới người ta có khinh ra mặt khg ?
 • 11-01-2017, 03:30 AM
  dân say

  Nh́n Sử Chệt luận ra Sử của HCM

  Khi tụi CC (chệt cộng ) chưa dám qua option thôn tính tụi chệt Đài bằng quân sự đẫm máu (cho thế giới coi chơi thấy máu Chệt hai bên đổ ra tùm lum toè loe) là tụi nó đă cố ư chưởi xéo, chưỡi cha mắng mẹ cái Sử của hồ chí minh tạo ra rồi
 • 11-01-2017, 03:19 AM
  dân say

  Bài học căn bản của "Đồng hoá"

  Đây là De facto nhé:

  Tụi CC (chệt cộng) dù dùng tuyên truyền kiểu "mật ngọt chết ruồi" hay kiểu "cà rốt & cây roi" đi nữa....th́ mải măi khg bao giờ đủ sức đồng hoá (một cách dân chủ) tụi cùng 1 gịng máu, cùng 1 ngôn ngữ như tụi Chệt Đài Loan cả...

  Tụi CC chỉ c̣n 1 option duy nhất nếu muốn đồng hoá dân Chệt Đài là PHẢI đi lại con đường hcm đă đi (tức là dùng sự máu chệt đổ lai láng để đồng hoá )... Tụi nó làm sao dám đi đây !!! V́ ngay chính tụi nó thuỡ xưa xúi hcm đi mà.

  Cho nên dư luận thế giới (dành cho dân hỏng có máu chệt chảy trong người) ngày nay, chỉ muốn coi tụi CC có đủ sức đồng hoá tụi chệt Đài về tư tưởng chính trị khg ?

  A) Nếu tụi CC đủ sức chinh phục, như tụi Tây Đức chinh phục tụi Đông Đức đi đến chổ đồng hoá Taiwan khg đổ 1 giọt máu chệt nào..th́ OK dư luận thế giới giơ tay lên khen tui CC hay qua xá hỏng có gu đần như hồ chí minh.

  B) C̣n nếu đi lại vết xe củ của hcm đi th́ dư luận thế giới có quyền cười khinh bĩ tụi CC như đả từng cười khinh bỉ hcm's class đó .


  C̣n nữa, đồng hoá một thứ dân cùng 1 ngôn ngữ, cùng một văn hoá , cùng 1 ḍng máu DNA mà CC làm không nổi bằng quân sự, hay bằng dân chủ th́ đừng ḥng mơ mộng nghĩ đến chuyện xa xôi đi đồng hoá một dân tộc khác ngôn ngữ mẹ đẽ, khác văn hoá ( một bên ăn nước mắm , một bên ăn x́ dầu... một bên ăn nấm Mèo, một bên ăn nấm Đông cô, một bên ăn chè Tát xọn một bên ăn chè Chí mè phủ ...vv) lại khác gịng máu DNA ...vv

  Bắt buộc tụi CC phải diễn một tuồng máu nhuộm băi Taipei cho chúng sanh toàn cầu 5 châu bốn bể
  coi chơi cho vui , vậy thôi ....như đă từng coi chơi chuyện con rơi hcm cho thế giới thấy máu nhuộm Bến Saigon hồi tháng 4/1975 đó .


  Câu hỏi được đặt ra:

  - Tụi CS Hanoi có đủ sức "đồng hoá" quư vị trong này "về tư tưởng chính trị sau 41 năm chưa ?

  Cùng 1 tiếng mẹ đẻ nói cái kiểu "2 nút" eo éo nghe trên đài Bolsa.tv th́ làm sao đồng hoá nổi đây ... huống chi là 1 thứ dân như tụi cắc chú nói xí xôi xí xào nghe mà điếc con rái trên metro làm sao đồng hoá nổi dân ăn nước Mắm nhĩ Phú Quốc đây ...no way .
 • 11-01-2017, 02:21 AM
  dân say
  Quote Originally Posted by Khách Lạ View Post
  Chóp bu TC không cần chiếm Đài Loan th́ chúng vẫn giàu có, quyền lực tột đỉnh. VC không chiếm miền Nam th́ chúng có cái ǵ?
  Chả lẽ bầy đàn hcm v́ thèm chữ "giàu", ở miền Bắc VN chúng khg có quyền lực tột đỉnh hay sao !!! mà phải dùng đến máu dân tộc Việt để đạt mục đích sao ?  TC chỉ cần từ từ mạnh lên th́ sẽ trở thành bá chủ ở Châu Á thôi. Chưa bao giờ VN yếu và TC mạnh như bây giờ. Trong tương lai VN càng ngày càng yếu mà TC càng ngày càng mạnh.
  Chệt cộng (CC) ngày nay được class và sức mạnh kinh tế hạng nh́ trên thế giới... C̣n quân sự th́ chưa có kết quả thực sự chính thức , chỉ tiên đoán thôi . Muốn có kết qua thật sự CC phải lên đài đụng trận kiểu MMA với mấy anh cường quốc trắng bốc (như Mỹ & Nga) , vàng (như tụi Jap) khác th́ mới thấy đá thấy vàng ai là đứa có vai u thịt bắp nổi cuồn cuộn trên đài MMA.

  Ngoài ra tụi CC chỉ ba xí ba tú cho oai vậy thôi ....chỉ giỏi tố phé thôi...

  CC mạnh lên về kinh tế th́ đi kèm thêm quân sự luôn là nhờ ơn mưa móc của cha căn Nixon và chú kiết Kissinger...có ư "hỏng nh́n xa tụi CC lớn mạnh" ngu ngu mở cửa bang giao với chúng . Chớ thử chú Sam cấm vận tụi CC dài dài... th́ kinh tế tụi nó cũng cà hạch cà đụi như tuị Cuba, tụi North Korea ngày nay thôi .

  Cái ngu (quên nh́n xa) của một đứa nhà giàu (thời 1970, USA định nghĩa là đứa nhà giàu) khi bầy đặt đi "làm bạn bồ tèo" với một đứa nhà nghèo ( China thời 1970 c̣n định nghĩa là mạt rệp dưới tầm mắt tụi Tư Bản thời đó) v́ 1 lư do kiếm giàu thêm 1 chút đỉnh nhờ "cheap labor" mà quên giữ kẻ để cho tụi nhà nghèo học lớm (copycat) cách làm giàu của ḿnh .


  Chuyện TC bành trướng về phương Nam phải xảy ra thôi chỉ là không biết VN sẽ bị diệt hay đồng hoá.
  VN khg bị diệt và khg bị đồng hoá với điều kiện :

  Cường quyền Hanoi có tâm, có chí quyết khg cho bị đồng hoá , phải khôn hơn ông tổ hcm của chúng nhiều bậc ḱa.... chớ cứ giữ truyền thống ngu ngu đần đần như tên cắc chú khô nằm trong lồng kính tại BD th́ dĩ nhiên bị đồng hoá là cái chắc rồi .

  Cho ra nhiều dự luật để bảo toàn đặc trưng dân tộc tính VN, bảo toàn văn hoá Việt (hỏng phải văn hoá lồng đèn đơ ḷm treo mùa Tết) Phải biết ra luật ép tụi CC hay chệt Tư bản sống tha hương cầu thực trong chữ S, phải cúi đầu theo câu :

  - Nhập Gia tuỳ tục .. (chế độ Ngô đ́nh Diệm thời xa xưa chơi cú này cho dân chệt hay lắm) .

  C̣n nếu bầy đàn CS Hanoi (rất là tội nghiệp, v́ c̣n ảnh hưởng nặn nề nền văn minh chệt cộng) chưa đủ "Have the Balls" ra những dự luật bắt tụi cắc chú & Xẫm cúi đầu thần phục ngay trong đất của nước ḿnh th́ xem như câu của KL nói bên trên thành sự thật thôi .

  "Chuyện TC bành trướng về phương Nam phải xảy ra thôi "
 • 11-01-2017, 01:37 AM
  dân say
  Quote Originally Posted by nguoi gia View Post
  Nhờ có mạng điện toán toàn cầu + facebook mà nay mọi người có thể trao đổi tâm sự. Đây là những lời nói sau cùng tôi muốn trao đổi thêm về đề tài “Dân tộc VN đă bị HCM = Thiếu tá Hồ Quang = Hồ Tập Chương, người Tàu, lừa gạt suốt mấy chục năm qua”. (Trong đơn xin học ở trường thuộc địa của Pháp HCM, aka Nguyễn Tất Thành, ghi năm sinh là 1892. ) ---> Khi xuống tàu qua Pháp năm 1911, được 19 tuổi.
  Mọi cố gắng lập lờ đánh lận con đen khi cho HCM giả dạng Nguyễn Ái Quốc có thể coi như thành công 100% đến khi đơn xin học của Nguyễn tất Thành bị phát giác.  Trong khi đó ở chính trang nhà của CSVN: http://www1.archives.gov.vn/Trienlam...m/Chude1_8.asp th́ ghi Hồ Quang, aka HCM năm 1939 được 38 tuổi, tức là sinh năm 1901, Trong tiểu sử nói rơ biết ngoại ngữ: Việt ngữ. Nếu là người Việt th́ sao lại gọi là ngoại ngữ!: (http://hoquang.org/) ----> Năm 1911 thì tên này mới được 10 tuổi.  Bọn CSVN cũng thừa nhận HCM, aka Nguyễn ái Quốc chết năm 1932.  Chữ viết của Hồ quang  Trước lúc lâm chung, HCM còn đòi y tá Tàu, Vương Tinh Minh, hát nhạc Tàu cho nghe rồi mới nhắm mắt.  Tên Hồ Quang, với sự toa rập của đảng CSTQ lập nên cái gọi là đảng CSVN trong mưu đồ từ ngàn năm: thôn tính quê hương Việt-Nam yêu dấu của chúng ta. Chúng theo những tŕnh tự sau:

  1/ Cướp chính quyền hợp hiến + hợp pháp v́ nước v́ dân Trần Trọng Kim (TTK). Chính phủ này trong thời gian ngắn đă làm được những việc sau:
  a. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.
  b. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đă dành cho Pháp.
  c. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
  d. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
  e. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.
  f. Thiết lập các Uỷ ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục.
  Lần đầu tiên dưới chính phủ TTK đất nước được toàn vẹn từ ải Nam quan tới Cà mâu!

  2/ Sau khi cướp chính quyền, Hồ Quang bày đặt tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, và dùng lá cờ của đảng bộ Phúc kiến làm cờ của bọn chúng; mà không có quốc gia nào thèm công nhận (cho tới năm 1950), việc mà vua Bảo Đại đă làm từ ngày 11/3/1945.

  3/ Hồ quang toa rập với Pháp qua tạm ước 1946, chấp nhận Pháp đem quân ra Bắc để trực tiếp + gián tiếp mượn tay Pháp tiêu diệt hết các đảng phái Quốc gia mưu cầu độc lập thật sự cho dân tộc như: Việt-Nam Quốc dân đảng, Việt Quốc, Việt cách …

  4/ Lừa bịp dân chúng đánh Pháp cho Tàu qua cái gọi là kháng chiến chống Pháp với vũ khí + mọi tiếp tế dưới sự chỉ huy của gần chục tướng Tàu. (Khi thành công ở trận Điện Biên Phủ. Các tướng này rút về Tàu, đẩy VNG ra nhận công) Tàu ép VN chia đôi ở vĩ tuyến 17 trong mưu đồ làm suy yếu tiềm lực của VN.

  Ở xứ CS cái ǵ cũng giả dối, hoặc chỉ phân nữa sự thật hoà trộn với phân nữa sự xăo trá... đi từ thông tin cho đến kiểu cách sống ngoài đời .. Ai khg tin cứ đi thử trải nghiệm cá nhân ḿnh về VN một chuyến đi ,thế nào khg ít th́ nhiều cũng đụng chuyện gian xảo, giả dối cho chính bản thân ḿnh thôi .

  Thời đại này với cái Test DNA chính thức th́ hoá giải mọi vấn đề nghi kỵ cái xác khô hcm nằm ở Ba Đ́nh có phải có cùng 1 DNA với bà con cô bác của Ng Sinh Cung khg ?

  Một người VN có tâm thuơng dân tộc VN, khg bao giờ có tâm địa chủ truơng muốn dân tộc VN tuơng tàn đẩm máu v́ những lư do đâu đâu ...như có ngoại bang xúi cho/mua chịu vũ khí .

  Ngoại trừ người đó có gịng máu lai căng khác.

  Từ Mao đến Tập chúng đều có gịng máu căc chú thật sự, khg ngoại lai..nên Quốc tế vừa chọc tức (như vừ rồi Mr Trump chọc tức điện đàm với bà TT Đài Loan) vừa hay xúi hoài mà vẩn c̣n thương dân tộc Hán , khg muốn thấy dân Hán tộc với nhau đổ máu tuơng tàn .

  Điều này cho thấy từ Mao đến Tập chúng đều có chung một t́nh thuơng Hán tộc như nhau, khg muốn làm tṛ cười cho dân QT nh́n coi xem dân chệt của chúng tuơng tàn với nhau ..Biết cách sống với dân chệt Đài xài câu :

  - Một câu nhịn, chín câu lành.

  Ai như nh́n Sử "hồ chí minh" tạo ra với dân Miền Nam xứ Việt thấy mà nhục ngàn năm.

  Ham dùng máu dân Việt với nhau làm chi để có miền Nam trong tay ...rồi được cái ǵ đây ? để rồi phải hứng chịu cảnh "Bia miệng vẩn c̣n trơ trơ" ...Thiên hạ nguyền rủa ngàn năm sau .

  Đó, nh́n cảnh dân tộc Đức người ta thống nhất hai miền Đông & Tây nó dẹp như mơ như mộng làm sao đó...đi vào Sữ nhân loại... Nh́n lại cái Sử Vn cận đại, thiệt là nhục nhả với tên danh hài hồ chí minh .
This thread has more than 7 replies. Click here to review the whole thread.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •