+ Reply to Thread
Page 92 of 92 FirstFirst ... 42828889909192
Results 911 to 917 of 917

Thread: VÁN CỜ CHIẾN LƯỢC

 1. #911
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Le Thi View Post
  Xin hỏi quư bạn , nếu Bắc Kinh chiếm Đài Loan bằng quân sự , liệu Hoa Kỳ có can thiệp hay không ?
  Thiệt ra chị LT hỏi câu này ... cá nhân tôi hỏng biết làm sao trả lời v́ tôi khg có ư đoán ṃ . Nhưng tôi vẩn khoái chí xúi tụi CC (chệt +) trên các forum khác, quính tụi DL bằng quân sự đi ..qúinh cho chết chệt Đài đi .. như bài học tụi CS Hanoi qúinh VNCH bằng quân sự thâu về một mối thống nhất đó mà..

  Thế nhưng tui chờ hoài vở tuồng này mà chả thấy tui CC làm ǵ cả tụi DL ...th́ làm sao dám đi đến kết luận như đinh đóng cột Mỹ có dám can thiệp vào hay khg ?

  Câu hỏi được đặt ra:

  - Tại sao tụi China ḥng đủ can đảm (măi đến 2017 hôm nay) làm chả nổi một cuộc chiếm Đài Loan bằng quân sự , bằng De facto cho thế giới coi chơi đi ??? .. th́ ḿnh mới có thể coi De facto Mỹ có can thiệp hay khg ?

  Nói toạt móng heo ra tụi CC khôn & mánh mun hơn tụi ngu si đần độn CS Hanoi rất nhiều về cái khoảng thống nhất giang sơn về 1 mối bằng quân sự đó .

  Xin lổi , phải nói ra sự thật De Facto như thế thôi .

 2. #912
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Ba Búa View Post
  Chà một câu hỏi đơn giản ma không dễ trả lời à nghen .
  Tôi nghĩ bọn chóp bu của Tàu Cộng bấy lâu nay cũng thường tự hỏi như vậy lắm ma2 cũng không thằng nào dám khẳng định ǵ cả đấy .

  C̣n với cha Trump th́ bọn Cộng lại càng e dè nữa , v́ không ai biết tánh khí của ổng ra sao hết trơn hết... chọi á .
  Chắc là phải thỉnh ư của quốc sư ,nhà tiên tri vủ trụ Trần Dần xem sao quá .Kiên nhẫn chờ nhá bà Lê Thi .
  Cần ǵ phải thỉnh giáo nhà tiên tri vủ trụ Trần Dần nữa...

  Chỉ biết rằng cứ nh́n facts từ ngày Mao lập quốc xứ CC 1949 đến ngày hôm nay (sau khi vị Đỗ Nam Trung lên làm TT Mỹ 22 tháng Giêng năm 2017) tụi chệt + cũng chưa có đủ "have the balls" dùng quân sự với anh em cùng DNA chệt Đài để giải quyết vấn đề thống nhất xứ Cắc Chú về 1 mối duy nhất . ..cho chúng sanh toàn cầu coi chơi ..

 3. #913
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Nguyễn Mạnh Quốc View Post
  Xin phép góp chút Ư kiến ,
  Đảo Đài Loan, trước đây khoảng vài bốn chục năm, cũng đă xảy ra trường hợp xung khắc giữa Đài Loan và Hoa Lục. Ngăn giữa Đài Loan và Hoa Lục, c̣n có hai đảo nhỏ là ; Kim môn và Mă tổ..
  Hai bên ḱnh nhau.. trên trời đôi bên đều gởi máy bay chiến đấu lên, bay dọc theo biên giới của ḿnh. Cả hai bên đều nh́n thấy nhau, nhưng không vẫy tay chào nhau. Thế rồi giằng co đến nỗi Hạm đội 7 phải gởi Tuần dương hạm ddi vô eo biển nằm giữa hai nước. Ít lâu sau đôi bên mệt, đều tự rút ra thôi không hầm hè nhau nữa .

  Cách đây cả trăm năm, nhà Thanh đă cắt đảo Đài Loan nhường cho Nhật, đảo được Nhật bảo hộ. Sau 1945 th́ Nhật trả lại cho Tầu Tưởng giới Thạch, nhưng vẫn dành quyền ưu tiên cho Nhật., v́ dân Tầu nay ăn ḿ một sợi và nới tiếng xứ hoa Anh đào, uống ruợu Sa kê .. cho nên Nhật đem một số công nghiệp sang Đài Loan.
  Bây giờ tuy nói là về phe với Cao bồi, nhưng có lẽ Đài Loan sẽ nghiêng về Nhật nhiều hơn.
  Chờ xem , hiện t́nh th́ bề ngoài là vậy mà bên trong sẽ xảy ra truyện ǵ th́... xin đợi xem ; chắc là qua Tết Âm Lịch, ba ngày Tết cũng quan trọng lắm. Múa Lân hay đốt pháo thăng thiên ./.
  Có lẻ chúng ta sẽ nhắm mắt trước khi thấy tụi CC thống nhất DL bằng quân sự rồi .. v́ sao ?

  V́ chúng khôn lanh ma mảnh hơn cái thứ mà tụi CS Hanoi coi như "cha già dân tộc hồ chí minh" .. Chúng ngu sao chứng minh cảnh Huynh đệ chệt tương àn cho thế giới nhắc ghế coi trên TV chứ .. chỉ có tầm như hcm mới dám chứng minh sự huynh đệ Việt tuơng tan cho thế giới coi chơi mà thôi (nói theo De facto VN war)

 4. #914
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Ihunter! View Post
  Why Abe Is Seeking a Settlement with Russia?

  Lăo Poo có đủ thông minh để lựa chọn không?
  *** Ngư ông hưởng lơi.
  *** Toạ sơn quan hổ đấu.
  *** Hay thiêu thân lao đầu vào lửa?
  Vladimir Putin is slated to visit Japan on December 15 and 16. He will arrive at a small airport on the western edge of Japan's main island and stay at a traditional onsen (hot spring) inn located in the hometown of Prime Minister Shinzo Abe. There, Messrs. Putin and Abe will hold an unusual tête-à-tête — one between two middle-aged, naked men, bathing in the warm waters of Nagato city.

  The ultimate goal of the prime minister is to forge, at long last, a bilateral peace treaty formally ending World War II, something that has eluded the two sides due to a dispute over the sovereignty of four islands north of Japan that the Red Army seized two weeks after the war ended. The task is formidable, but if the two leaders can resolve the territorial dispute, the path to a peace treaty will be cleared.

  Were this a sumo match, this would be the first time since Mr. Putin returned to power that Tokyo had a wrestler both heavy enough and sufficiently resolved to fight Moscow. A Japanese premier in office only for a year or two would never be able to enter the ring. Shinzo Abe has accrued political muscle over nearly four years in office and is the most important new factor in helping to break the long stalemate between the two sides.

  The second new factor is that Shinzo Abe has incentivized Vladimir Putin to enter the ring. Based on the Russian President's most recent annual “state of the union” address to the Russian parliament, Tokyo developed an eight-point plan for promoting bilateral cooperation.

  At the top of the list are proposals to help improve Russia's health care and its urban infrastructure—areas that Mr. Putin often talks about because they are such a major concern to ordinary Russians. Mr. Putin made it known to the Russian public that he is greatly appreciative of the Japanese proposal, as it is salable in Russia's domestic context. They are also areas in which Japan’s private sector is interested in investing and helping design and develop.

  The third new factor contributing to possible bilateral progress is the narrowed strategic space that Japan now has. Never before in Japan's modern history has she been sandwiched between the “bear” to the north and the “dragon” to the south when both countries were powerful at the same time. Both nuclear powers, the former remains keen on rebuilding its military prowess while the latter seeks to expand its maritime dominance at a pace hitherto unseen. Moreover, North Korea, another nuclear power, continues to ratchet up tensions in Northeast Asia by testing its nuclear weapons and the missiles that could deliver them. In this unstable regional context, it makes more strategic sense than at any time for Japan to forge a peace treaty with Russia.

  The ring has thus been set. Messrs. Putin and Abe will have their longest engagement ever on December 15, and it will attract attention from around the world.

  Yet Prime Minister Abe faces a greater challenge than President Putin. Brexit, a weakened Europe, the political vacuum unavoidable in the United States as it goes through its presidential transition, the calmer commodity markets and the Russian fait accompli in Crimea and Syria, all work in Vladimir Putin’s favor.

  Shinzo Abe, by comparison, must strike a delicate balance between his unwavering support for a rules-based international order and the task of convincing the West's “public enemy number one” how important it is for Russia to work with Japan.

  What are the indications, if any, that this time chances of a positive outcome are greater than before? First, it was Mr. Putin himself who initiated the dialogue with Mr. Abe. Second, the two leaders have already met fifteen times—with almost as many tête-à-têtes—in less than four years, indicating that Mr. Putin views Mr. Abe as a formidable counterpart. Third, and most important, Prime Minister Abe takes a realistic rather than optimistic view of the whole process and the actual chance of success.

  Shinzo Abe began his political career in the early 1980s as a secretary to his father, then-Foreign Minister Shintaro Abe. Later in the decade, Mikhail Gorbachev made numerous overtures to the West, leading Foreign Minister Abe to believe that Japan’s long-held dream of getting back the four islands might be possible. As a result, the elder Abe devoted himself wholeheartedly to reaching an agreement with Moscow.

  A young Shinzo Abe bore witness to his father’s fervent efforts: even after Shintaro Abe’s health deteriorated seriously and he was confined to a hospital, he put on a padded jacket to conceal his extreme weight loss and rose from his bed to meet the visiting Russian leader. That was Shintaro Abe's last public appearance before his death; his determination to reach an agreement with the Soviets proved fruitless.

  In the thirty years since witnessing that encounter, Shinzo Abe has arguably become Japan's most seasoned diplomat on Japan-Russia relations. As such, he is fully aware that the likelihood of concluding a final deal with Mr. Putin on December 15 is highly remote. Yet, it is that very awareness that has propelled Mr. Abe to seek a settlement of this interminable problem. “If not us, who? If not now, when?” must be the questions the prime minister asks himself each day.

  A sumo metaphor does not apply here since final resolution will likely take a long time. Yet Shinzo Abe knows that his summit with Vladimir Putin will determine whether that period can be abbreviated.

  Tomohiko Taniguchi is Distinguished Non-Resident Fellow, Sasakawa USA, and Special Advisor to Prime Minister Shinzo Abe's Cabinet. Daniel Bob is Senior Fellow and Director of Programs at Sasakawa USA.

  Sở dĩ tụi Nhật cũng biết đu dây với tụi Nga v́ chúng biết Chú Sam cũng đu dây với tụi CC từ hồi Nixon đu dây với Mao.

  Trong 1 thế giới đang du dây th́ tại sao khg cho mọi ngụi áp dụng câu:

  "Ông ăn chả, Bà ăn nem" chứ ....

  Tụi Nhật và tụi chệt cũng có quyền ăn chả & ăn nem mí nhau đê đưa ra 1 thuyết :

  The Asian race is the best race in the World .

  ==> để dọng vào măt bọn Caucasian race và để hoá giải tư tưởng đen tối loại :

  "Caucasian race is the Best "

 5. #915
  dân say
  Khách

  Khỏi cần nói CS Bắc Kinh khôn hơn CS bắc kỳ "2 nút" Hanoi , ai cũng thấy hết ..

  Cần ǵ nói chi tụi CC khôn hơn tụi CS Hanoi chứ ..

  Ḿnh đi khắp forum khác xúi hoài tụi Bắc Hàn thống nhất giang sơn Hàn với Nam Hàn bằng máu đi .. mà thằng con nít mập ú, ủn ỉn đă từng đi du học tại Âu Châu nào thèm làm đâu .. v́ nó khôn lắm, ngu sao nó diễn tuồng dân Hàn mắt hí đỗ máu với nhau cho thế giới coi chứ,,.. thà chúng hiên ngang mỡ lời hăm doạ đổ máu (dùng ICBM có đầu đạn Nuke) với chú Sam thôi ... chúng mới cảm thấy vui hơn khi đổ máu với dân Nam Hàn .

  Đó sự thật phủ phàng là thế, 100 triệu dân trong chữ S có thấy chưa vậy ! có thấy thần tượng hcm của ḿnh ngu quá xá cở chưa vậy!! Tạo nên một lịch sử quá ư là đần độn cho thế giới coi chơiiiiiiiiii ḱa...C̣n cố "ăn cuớp la làng" ba cái thứ ngu dân như loại:

  Đánh cho Pháp dọt , Mỹ nhào ..

  Câu hỏi được đặt ra:

  Có ai trong này thấy De Facto sử nhân loại nói rằng tụi Nga lẩn tụi China có sữ loại đánh trực tiếp (xúi Proxy th́ thấy) cho Mỹ dzọt chưa ?

  Xin trả lời to bự là chưa ..V́ chúng hỏng có `have the balls` vậy thôi .

 6. #916
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Ihunter! View Post
  Bài viết khá lí thú. Mời đọc và ủng hộ DLB.

  Yếu tố Nga quyết định vai tṛ lănh đạo thế giới của Mỹ hay Tàu cộng?
  " Kết luận:

  Tờ “Moskovsky Komsomolets” số ra ngày 15/1 đặt câu hỏi: “Ai là kẻ địch hung ác nhất? Ai là bạn tốt nhất? Trong đối kháng toàn cầu trong tương lai, Nga sẽ đứng về phía ai? Là Mỹ hay là Trung Cộng?”. Học giả kinh tế, xă hội và hoạt động chính trị Nga Vladislav Inozemtsev cho rằng: “Nga cần liên minh với Mỹ, Châu Âu và Nhật bản chống lại Trung Cộng nhằm giành được lợi ích tối đa, chứ không phải là hợp tác với TC làm người tiên phong chống Mỹ.”

  Vladislav Inozemtsev cho rằng: “Trong lịch sử 500 năm, Nga chưa từng liên minh thực sự, cũng không từng đóng vai tṛ chủ đạo. Một khi đối kháng giữa Mỹ và TC trầm trọng hơn, Nga bất kể đứng về bên nào đều sẽ không đóng vai tṛ chủ đạo. Người Nga luôn có thói quen hỏi ḍ ai đứng về phía họ, nhưng vĩnh viễn chưa từng nghĩ ḿnh sẽ đứng về phía ai.”

  Hiện nay, hầu như đă đến lúc đưa ra vấn đề này, nếu như mâu thuẫn Trung-Mỹ sâu sắc thêm, Nga áp dụng lập trường nào sẽ có lợi hơn? Là thuyết phục ḿnh tham gia vào “Tổ hợp Thượng Hải” làm vai tṛ hạng hai để xung đột với Mỹ? Hay tái cân nhắc lập trường của ḿnh, liên kết với Mỹ chống lại Trung Cộng?

  Tóm lại, ở một thời điểm nào đó để chống lại ư đồ bành trướng lănh thổ của Bắc Kinh vào vùng Viễn Đông và Siberia của Nga, một liên minh Nga-Mỹ sẽ thành h́nh? Tại sao không? Putin là một con cáo già thủ đoạn chính trị mà không nh́n thấy viễn tượng “Giấc mơ Chệt”? Từ thời Nga Hoàng, mối họa da vàng là cơn ác mộng của Nga tác động vào vùng Viễn Đông của Nga, căng thẳng giữa Nga - Mỹ chỉ là nhất thời.

  Theo nhà phân tách Hramchilin Alexander - viện Nghiên cứu Chính trị & Quân sự Nga – đưa ra nhận định: “Bắc Kinh đă âm thầm chuẩn bị đưa quân PLA làm một cuộc viễn chinh trên bộ “hoành tráng” đánh Nga để tái chiếm lại 2.000.000 km2. Quân số các lực lượng vũ trang TC hiện nay là 2,3 triệu người bao gồm:

  - 850.000 lục quân

  - 235.000 binh sĩ hải quân

  - 398.000 binh sĩ không quân.

  - 4.000 xe tăng loại Type-96 và Type-99 đang tập trung tại đại quân Lan Châu vùng tiếp giáp với lănh thổ Nga.

  - 250 khẩu pháo tự hành hạng nặng PLZ-05 cỡ ṇng 155 ly.

  Bắc Kinh đang chờ thời cơ, đánh Nga ĐCSTQ sẽ có chính nghĩa, đoàn kết được dân tộc Tàu phù ở trong nước và hải ngoại. Đánh Nga sẽ dễ dàng hơn đánh Mỹ, v́ Nga không có đồng minh truyền thống như Mỹ. PLA với ưu thế bộ binh quân áp đảo, áp dụng chiến thuật biển người, tấn công tràn ngập các mục tiêu dễ dàng.

  Nga sẽ không có một chút khả năng nào tái chiếm lại vùng lănh thổ đă lọt vào tay quân PLA, ngoại trừ dùng vũ khí hạt nhân chiến lược và liên minh quân sự với Mỹ. Việc nầy tùy thuộc vào sự sáng suốt của Moskva biết cân nhắc lợi hại: “Liên minh với Mỹ” hay “Liên minh với Tàu Cộng” đằng nào có lợi cho sự tồn vong của nước Nga? Yếu tố Nga sẽ quyết định vai tṛ lănh đạo thế giới của Mỹ hay Tàu Cộng...

  23.12.2016"
  Thật ra bản thể Nga là một thằng láo cá chả làm nên sự đại sự hay chả có ảnh hưỡng ǵ cả.

  Cũng như ai ngoài đời dư sức dùng giác quan thứ 6 của ḿnh biết đứa nào có tậm tánh thuộc loại " thừa gió bẻ măng" hay "thừa nước đục thả câu"

  Cứ nh́n vào De facto của tụi Soviet trong WW2 đi ... khi chúng làm bạn với USA vào Berlin trước US , chúng liền tự claim xí phần trước , khi Nhật đang lúc bận kư đầu hàng Đồng Minh th́ chúng đem quân chiếm lấy mấy đăo của Nhật.

  Một bản thể chờ thiên hạ "sa cơ thất thế" rồi ḷn tay móc túi lấy $$$ hay đoạt tài sản đó là bản chất của tụi Nga.

  Ngày này cứ nh́n bản mặt thằng có nét chó như Putin đi.... Bản chất nó là ǵ ?

  Muốn làm chủ nước Nga hoài hoài ...giả vờ làm chủ 2 term , nghĩ 1 term cho "c̣ mồi" phe của ḿnh lên làm chủ ...rồi sau đó lại lên làn chủ nước Nga tiếp term thứ ba ..

  Thử hỏi thứ hạng ngụi như thế c̣n đ̣i làm ảnh hưởng thiên hạ cái ǵ đây !  Lịch sữ đă chứng minh Soviet Union (Sư phụ của loài Mao, loài Hồ chí minh) bị rả đám v́ bàn tay chú Sam "Reagan" th́ nên cam phận chịu đi ... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gỡ bài Cào hay gở bài Baccarat làm chi cho tốn sức ḷai chó Nga chứ .


 7. #917
  Member Le Thi's Avatar
  Join Date
  14-11-2010
  Posts
  977
  Thưa các bạn ,

  Về câu hỏi " Nếu Bắc Kinh chiếm Đài Loan bằng quân sự th́ liệu Hoa Kỳ có can thiệp hay không ? "

  Sau đây là góp ư của tôi , xin các bạn xét đúng hay sai .

  Tôi xin trả lời là KHÔNG v́ những lư lẽ sau đây :

  V́ hiện nay TC có vũ khí hạt nhân , cuộc chiến giữa đôi bên có vũ khí hạt nhân , trước khi nói chuyện thắng bại người ta phải nghĩ đến sự thiệt hại vô lường .

  do đó Mỹ sẽ không can thiệp bằng quân sự . Thí dụ như ở Syrie , Mỹ đă hổ trợ vũ khí cho quân nỗi dậy chống lại chính phủ , Nga nhảy vào cho không quân dội bom

  một cách tàn ác , và c̣n hăm doạ Mỹ , sẽ có thế chiến thứ ba nếu Mỹ can thiệp , thế là Mỹ phải nhường bước v́ sợ có thế chiến thứ ba .

  Thế thượng phong dành cho kẻ liều lỉnh coi mạng sống con người không ra ǵ .

  Nếu việc này ( Tc đánh chiếm ĐL ) xảy ra trong thời TT Trump th́ chữ không càng to lớn v́ có thêm lư do , không can thiệp v́ không có lợi nhuận .

  Tuy nhiên cho tới bây giờ , Tc chưa đánh chiếm ĐL là v́ sợ một sự trừng phạt khác là chế tài kinh tế .

  Tc đă có cơ may và dày công xây dựng được một nền kinh tế tương đối phát triển th́ họ không để sự trừng phạt kinh tế nào làm sụp đổ .

  Nhưng gần đây TT Trump đă phổ biến tư tưởng sẽ huỷ , sẽ phá bỏ những thoả ước kinh tế đa phương , cổ vỏ sự tan rả LM Âu Châu , làm suy yếu Liên Hiệp Quốc ...

  Đây là những cơ sở có thể thực hiện một cách hữu hiệu chế tài kinh tế , mà chính Mỹ đă dầy công xây dựng để ngăn chận các nước ăn cướp trong cộng đồng quốc tế .

  Nếu Trump thực hiện đúng như lời nói , th́ Tc sẽ đánh chiếm ĐL ngay lập tức .

  Như chúng ta đang thấy Nga đang khổ sở v́ bị trừng phạt kinh tế , khi nghe Trump đắc cử dân Nga ăn mừng .

  Nga mong Trump dở bỏ sự trừng phạt này để tiếp tục ăn cướp .

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 20 users browsing this thread. (0 members and 20 guests)

Similar Threads

 1. LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT MỸ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆTNAM
  By alamit in forum Ngược Ḍng Lịch Sử
  Replies: 53
  Last Post: 09-11-2012, 05:52 AM
 2. Replies: 1
  Last Post: 10-09-2011, 11:47 AM
 3. thụyvi : LÀM VỢ NGƯỜI NỔI TIẾNG
  By Nguyễn thị Sàig̣n in forum Thế Giới Đó Đây
  Replies: 12
  Last Post: 27-05-2011, 12:59 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 18-03-2011, 06:40 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 02-03-2011, 12:43 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •