Quote Originally Posted by Cổ Văn View Post
...

.....
...

Ngày nay muốn diệt Tầu cộng th́ phải diệt Việt Cộng trước mắt . Người Việt trong và ngoài nước đă và đang nói hoặc làm chuyện này . Cá nhân tôi xin theo và ủng hộ, riêng tôi xin góp thêm vấn đề Đông Dương, v́ nó là 1 tương lai không thể bỏ qua được .
Muốn bàn về LBDD , chuyện đầu tiên là dân chúng ba nước VML phải có tâm tính muốn thoát ra khỏi cái chế độ cai trị họ.

C̣n nếu v́ lư do bị nhồi sọ sâu nặng quá khg có tâm tánh muốn thoát ra khỏi tầm tay chế độ cai trị họ... xem như đứng dậm chân tại chổ ! V́ sao ?

V́ ba cái chế độ cai trị cho ba nước VML, cốt lơi của nó là chế độ "thân tụi Bắc Kinh" rồi .