Quote Originally Posted by Le Thi View Post
Đức là nước có kinh tế thịnh vượng nhứt nh́ trong Liên Minh Âu Châu nhưng không tài trợ cho NATO như đă thoả thuận ( 2% TSLQG ) .

Có điều ngạc nhiên là các thành viên khác trong LMAC không hề phản đối như Trump .

Phải chăng v́ nước Đức đă tài trợ cho các vấn đề khác của Âu Châu rất nhiều như đă chia xẻ gánh nặng di dân với các nước thành viên khác của LMAC .

(Di dân này không phải là tị nạn kinh tế hay tị nạn chính trị mà là tị nạn thần chết , họ chạy không nhanh th́ họ bị giết ,đuổi họ về th́ họ cũng bị giết )

LMAC c̣n có những phương án tài trợ phát triển kinh tế ... vv .

Bà Merkel là khách , chủ nhà thiếu lịch sự , th́ ai đáng bị chê cười ?
Mỹ đă ra tay giúp Ukraine thoát khỏi ṿng kềm kẹp của Nga, nhưng Đức lại cùng với Pháp lập liện minh giải quyết vấn đề Ukraine với Nga không thèm nói ǵ tới Mỹ, vậy th́ hỏi chị Thi Mỹ có nên giận hay không?

Chính v́ cái liên minh của Đức với Pháp đă là nguyên nhân làm đổ vỡ EU v́ Anh cũng không được nhắc tới, vậy th́ Đức có cần phải được tôn trọng không?